Hartjesdag Zeedijk groepsfoto | Hartjesdagen.nl

HARTJESDAG 2022

De huisregels

Om het feest leuk, gezellig en veilig te houden gelden onderstaande huisregels voor de Hartjesdag.
Als ieder zich er aan houdt, kunnen alle dames en heren naar hartjeslust dansen en flaneren en maken we er gezamenlijk weer een geweldig feest van!

 

★ het meebrengen van en het gebruik van glas en blik is verboden op het evenemententerrrein

★ er wordt gebruik gemaakt van eco-bekers (statiegeld)

★ houdt rekening met hulpdiensten

★ er mag alleen akoestisch muziek worden gemaakt

★ verkoop van drank en eten mag alleen gebeuren door ondernemers met de juiste vergunning

★ er mag alleen in eco-bekers (statiegeld) geschonken worden

★ het uitzetten van vergunde terrassen is tijdens Hartjesdagen verboden – het is een
evenemententerrein

★ aanwijzingen van organisatie/ordedienst moeten worden opgevolgd

★ ruim je afval op

Dansen en Flaneren 2016 o pde kop van de Zeedijk  | Foto: Sas Schilten © | Hartjesdagen.nl